TÂN MINH.,JSC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÊ LINH

* Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

* Thời gian thực hiện : Năm 2011

* Nội dung công việc: Lập báo cáo chủ trương đầu tư

 

Thong ke