TÂN MINH.,JSC

Bệnh viện đa khoa Medlatec

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ và xét nghiệm y học

Địa điểm: Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

Năm thực hiện: 2017-2018

Thong ke