TÂN MINH.,JSC

BIỆT THỰ - ANH DŨNG

* Chủ đầu tư: Anh Dũng

* Địa điểm: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

* Quy mô: 3 tầng

Thong ke