TÂN MINH.,JSC

CẢI TẠO NỘI THẤT BIỆT THỰ NHÀ ANH HƯNG

*Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Văn Hưng

* Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

* Thời gian thực hiện: Năm 2015

Phối cảnh nội thất cải tạo

 

 

 

Thong ke