TÂN MINH.,JSC

NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG NGHỊ

* Chủ đầu tư: Ông Nghị

* Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

* Thời gian xây dựng: Năm 2015

Phối cảnh tổng thể công trình

 

 

 

 

 

 

Thong ke