TÂN MINH.,JSC

BIỆT THỰ PHÚ THỌ

* Chủ đầu tư: Anh Linh

* Địa điểm: Phú Thọ

* Quy mô : 3 tầng, 70m2

Thong ke