TÂN MINH.,JSC

BIỆT THỰ TUYÊN QUANG 4

* Diện tích khu đất: 440 m2

* Diện tích xây dựng: 225 m2

* Địa điểm: Tuyên Quang

* Thời gian thực hiện: Năm 2017

 

 

 

 

 

Mặt bằng tầng 1:

 

 

Mặt bằng tầng 2:

 

 

Mặt bằng tầng 3:

 

Mặt đứng:

Phối cảnh phòng khách PA1

 

 

 

Phối cảnh phòng khách PA2

 

 

Thong ke