TÂN MINH.,JSC

BINH ĐOÀN TRƯỜNG SƠN

* GIỚI THIỆU CHUNG:

    - Chủ đầu tư: Binh đoàn 12 – Trường Sơn

    - Địa điểm xây dựng: Số 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

    - Thởi gian thực hiện: Năm 2012

Phối cảnh tổng thể công trình

 

Thong ke