TÂN MINH.,JSC

Các hạng mục thi công trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công các hạng mục thuộc trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Địa điểm: Xã Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội

Năm thực hiện: 2011

Thong ke