TÂN MINH.,JSC

Cải tạo bệnh viện ĐK Medlatec Trích Sài

Cải tạo bệnh viện ĐK Medlatec Trích Sài

Địa điểm: 99A Trích Sài - Tây Hồ - Hà Nội

Nội dung công việc: Thiết kế BVTC Cải tạo công trình/ Thiết kế nội thất

Năm thực hiện: 2017

 

Thong ke