TÂN MINH.,JSC

Cải tạo Sở Tư pháp - Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công cải tạo Sở Tư pháp - Hà Nội

Địa điểm: Văn Quán - Hà Đông

Năm thực hiện: 2007

Thong ke