TÂN MINH.,JSC

Cảnh quan huyện ủy Na Hang

Cảnh quan huyện ủy Na Hang

Địa điểm: Na Hang - Tuyên Quang

Năm thực hiện: 2017

Thong ke