TÂN MINH.,JSC

CẢNH QUAN VIMECO

* Chủ đầu tư: Ban quản trị tòa nhà Vimeco

* Địa điểm: Đường Nguyễn Chánh, Q.Từ Liêm, Hà Nội

* Diện tích cảnh quan: 4100 m2

* Thời gian xây dựng: Năm 2016

 

 

 

 

 

Thong ke