TÂN MINH.,JSC

Chiến lược hoạt động và phát triển

      Với quyết tâm “Cải tiến không ngừng”, cùng đội ngũ cán bộ tâm huyết, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh đã trở thành một trong những đơn vị Tư vấn xây dựng và thi công xây dựng uy tín nhất tại Việt Nam, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

           

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

- Sản phẩm mang đậm triết lý Tân Minh;

- Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp với những nhân sự ưu tú;

- Văn hóa Tân Minh thấm vào từng thành viên;

- Nguồn lực tài chính vững chắc;

- Chia sẻ và gánh vác những khó khăn của Cộng đồng Việt.

II. KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC

- Các cơ quan Nhà nước;

- Các tổ chức kinh tế - văn hóa – giáo dục;

- Các tổ chức phi chính phủ;

- Doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Khách hàng cá nhân.

III. THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

- Thành phố lớn: TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng;

- Tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao, các khu công nghiệp lớn;

- Các quốc gia lân cận: trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

IV. TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

- Thỏa mãn những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng;

- Gia tăng giá trị tài sản cho các cổ đông Công ty;

- Xây dựng văn hóa đậm chất Tân Minh, đề cao trách nhiệm xã hội;

- Mang đến cho cán bộ, công nhân viên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, phát triển bản thân.

Thong ke