TÂN MINH.,JSC

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI

  • GIỚI THIỆU CHUNG :

        - Chủ đầu tư: Công ty CPĐT tư vấn quản trị - Trường ĐH tài chính ngân hàng Hà Nội

        - Địa điểm thực hiện: Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội

        - Quy mô: 11 ha

        - Thời gian thực hiện: Năm 2010

        - Khảo sát địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch tổng mặt bằng

        

Thong ke