TÂN MINH.,JSC

ĐÀI TRUYỀN HÌNH TUYÊN QUANG

Tên dự án: Nhà làm việc, trung tâm kỹ thuật và nhà studio của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị TVTK: Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Địa điểm: Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

 

Thong ke