TÂN MINH.,JSC

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NHÀ SẢN XUẤT DƯỢC, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG MÊ LINH

  •    GIỚI THIỆU CHUNG:

            - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dược phẩm Mê Linh

            - Địa điểm thực hiện: Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội

            - Quy mô: 10.560 m2

            - Thời gian thực hiện: Năm 2011

 

Thong ke