TÂN MINH.,JSC

Hội trường thị xã Bỉm Sơn

Hội trường thị xã Bỉm Sơn

Địa điểm: thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2017

Thong ke