TÂN MINH.,JSC

Hội trường xã Tiến Thịnh - Mê Linh - Hà Nội

Chủ đầu tư: UBND xã Tiến Thịnh

Địa điểm: xã Tiến Thịnh - Mê Linh - Hà Nội

Năm thực hiện: 2017

Thong ke