TÂN MINH.,JSC

Kế hoạch đào tạo nội bộ tháng 5 năm 2020

Đào tạo nội bộ là một việc rất cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao ở các doanh nghiệp. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc đào tạo, Ban lãnh đạo Công ty luôn đề cao và chú trọng tổ chức thường xuyên vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Và kế hoạch đào tạo trong tuần 3 của tháng 5 là chương trình của phòng Dự án kế hoạch về“Chuyên sâu các chi phí trong khoản mục chi phí trong tổng dự toán”do Kỹ sư kinh tế xây dựng Nguyễn Như Huy giảng dạy. Buổi đào tạo đã đi sâu vào từng ví dụ thực tiễn, những vấn đề và thách thức cụ thể mà nhân viên gặp phải hàng ngày tại nơi làm việc. Thông qua việc trao đổi, chia sẻ, giải đáp những khúc mắc… không chỉ trang bị cho CBNV đầy đủ kiến thức chuyên môn; kỹ năng làm việc mà còn kết nối giữa các phòng ban, giữa các cá nhân, giữa cấp quản lý với nhân viên… tạo điều kiện thúc đẩy công việc nhóm, từ đó giúp Công ty ngày càng nâng cao chất lượng công việc và đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra.

 Để dễ hiểu và đi sâu hơn, Kỹ sư kinh tế xây dựng Nguyễn Như Huy đã lấy 1 VD cụ thể về dự án mà Tân Minh đang thực hiện, đó là Dự án “Đầu tư xây dựng trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội”. Trong ví dụ này, các thành viên tham gia đã phân tích rõ các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư như: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng, chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư (nếucó).

Một số hình ảnh của buổi đào tạo

Buổi đào tạo có sự tham gia của TGĐ.Hoàng Hữu Thi, P.TGĐ Bùi Văn Đồng, TP.Dự án kế hoạch Nguyễn Đức Thuận cùng CBNV thuộc phòng Dự án kế hoạch.

Thong ke