TÂN MINH.,JSC

Khách sạn Victory Tam Đảo

Khách sạn Victory Tam Đảo

Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên doanh xây dựng VIC

Thong ke