TÂN MINH.,JSC

Khảo sát địa hình Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat 1

Khảo sát địa hình Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat 1

Chủ đầu tư: BQL Dự án Vệ tinh nhỏ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội

Năm thực hiện: 2009

Thong ke