TÂN MINH.,JSC

KHU ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ

  • GIỚI THIỆU CHUNG  :

    - Chủ đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    - Địa điểm xây dựng: Số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

    - Quy mô: 2.440 m2, cao 8 tầng

    - Thời gian thực hiện: Năm 2011

  • ĐẶC ĐIỂM :

     Khu đào tạo và dịch vụ được hình thành trên cơ sở hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Trường Đại học Việt Pháp, với mục tiêu xây dựng một công trình vừa hài hòa về mặt thiết kế mà vẫn đáp ứng được ba mục tiêu sử dụng: Giảng đường, Nghiên cứu khoa học, Nơi phục vụ ăn uống cũng như giao lưu cho toàn thể cán bộ Viện Hàn lâm.

Phối cảnh tổng thể công trình

 

 

 

Thong ke