TÂN MINH.,JSC

KHU DI TÍCH MỘ TRẠCH

* Chủ đầu tư: Tư nhân

* Địa điểm: Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

* Thời gian xây dựng: Năm 2013

 

 

Thong ke