TÂN MINH.,JSC

KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ VÀ TỔ HỢP VĂN HÓA, THỂ THAO CẨM KHÊ

Công việc thực hiện: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư:UBND huyện Cẩm Khê

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh

Diện tích: 205.761,6m²

Năm thực hiện: 2021

 

Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao Cẩm Khê nằm ở trung tâm thị trấn Cẩm Khê. Thị trấn Cẩm Khê là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị,... của huyện. Quốc lộc 32C, Quốc lộ 70B chạy qua địa bàn thị trấn, các tuyến đường tỉnh, huyện lộ trong huyện đã được thảm nhựa kết nối dễ dàng với các địa phương trong vùng. Đường liên thôn, liên xã đang ngày càng được bê tông hóa.

 

Cùng với đó là tốc độ gia tăng dân số nhanh, khiến mật độ dân cư ngày càng cao tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng khu vực. Đầu tư dự án sẽ làm giảm mật độ dân cư, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển thêm các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

 

 

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành và Quy hoạch chung xây dựng huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và khu vực tồn tại, đảm bảo yêu cầu an toàn, hoạt động bình thường của các công trình kỹ thuật hiện có trong khu vực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu đất quy hoạch khi hoàn thiện sẽ đáp ứng được nhu cầu ổn định cuộc sống của nhân dân thị trấn Cẩm Khê nói riêng và ổn định trật tự xã hội nói chung với mục tiêu phát triển kinh tế hướng trọng tâm vào nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

 

Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Khê, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ, đi lại của nhân dân địa phương, tạo đà phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của huyện.

 

Thong ke