TÂN MINH.,JSC

Nhà B5 - B9 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công cải tạo các hạng mục nhà B5 - B9 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Địa điểm: Số 1 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Năm thực hiện: 2006

Thong ke