TÂN MINH.,JSC

NHÀ KHÁCH BỘ QUỐC PHÒNG

* Chủ đầu tư: Bộ Quốc Phòng

* Địa điểm: P.Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

* Diện tích: 210 m2

* Quy mô: 02 tầng

* Thời gian thực hiện: T8/2015

* Nội dung công việc: Cải tạo

Phối cảnh tổng thể công trình

 

Thong ke