TÂN MINH.,JSC

NHÀ LÀM VIỆC CỤC ĐƯỜNG BỘ

  •   GIỚI THIỆU CHUNG :

       - Chủ đầu tư: Trung tâm kỹ thuật đường bộ - Tổng cục đường bộ Việt Nam

   - Địa điểm xây dựng: Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

   - Thời gian thực hiện: Năm 2014

Phối cảnh tổng thể công trình

Thong ke