TÂN MINH.,JSC

khảo sát địa chất Nhà máy chế tạo phụ kiện đường dây đến 500KVA - PEC

Khảo sát địa chất nhà máy chế tạo phụ kiện đường dây đến 500KVA - PEC

Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương

Năm thực hiện: 2016

Thong ke