TÂN MINH.,JSC

Nhà máy sản xuất ván sàn gỗ Inter VN

Tư vấn giám sát thi công xây dựng Nhà máy Sản xuất ván sàn gỗ Inter VN

Địa điểm: Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

Năm thực hiện: 2008

Thong ke