TÂN MINH.,JSC

Nội thất các phòng chức năng nhà máy PEC

Nội thất các phòng chức năng

Địa điểm: Nhà máy PEC- Bình Giang - Hải Dương

Chủ đầu tư: Công ty CP Cơ khí điện lực

Năm thực hiện: 2016

Thong ke