TÂN MINH.,JSC

Nội thất hội trường Sở Tài chính - Hà giang

Nội thất hội trường Sở Tài chính - Hà giang

Địa điểm: Phường Nguyễn Trãi - Hà Giang

Chủ đầu tư: Sở Tài chính Tỉnh Hà Giang

Năm thực hiện: 2016

Thong ke