TÂN MINH.,JSC

Nội thất nhà Ông Bính - Lê Trọng Tấn - Hà Nội

Nội thất nhà Ông Bính

Địa điểm:  Lê Trọng Tấn - Hà Nội

Diện tích: 105 m2 x 7 tầng

Năm thực hiện: 2015

Thong ke