TÂN MINH.,JSC

Nội thất nhà văn hóa Na Hang

Nội thất nhà văn hóa Na Hang

Địa điểm: Na Hang - Tuyên Quang

Chủ đầu tư: UBND Huyện Na Hang

Năm thực hiện: 2016

Thong ke