TÂN MINH.,JSC

NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHÀ A1 - VIỆN HÀN LÂM

  • GIỚI THIỆU CHUNG :

                - Chủ đầu tư: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                - Địa điểm: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

                - Quy mô : 132 m2

                - Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014         

              

 

Thong ke