TÂN MINH.,JSC

Nội, ngoại thất phòng trà Big Bang

Nội, ngoại thất phòng trà Big Bang

Địa điểm: CT1 Vimeco - Nguyễn Chánh - Cầu Giấy - Hà Nội

Năm thực hiện: 2017

Thong ke