TÂN MINH.,JSC

Nội thất PKĐK Medlatec Nghĩa Dũng

Nội thất PKĐK Medlatec Nghĩa Dũng

Địa điểm: Nghĩa Dũng - Ba Đình - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ và xét nghiệm y học

Năm thực hiện: 2017

Thong ke