TÂN MINH.,JSC

Phòng họp tỉnh ủy Hà Giang

Thiết kế, thi công nội thất Phòng họp Tỉnh ủy Hà Giang

Chủ đầu tư: Văn phòng tỉnh ủy Hà Giang

Năm thực hiện: 2015

Thong ke