TÂN MINH.,JSC

PHÒNG KHÁCH TỈNH ỦY HÀ GIANG

* Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang

* Địa điểm: TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

* Thời gian xây dựng: Năm 2016

Thong ke