TÂN MINH.,JSC

qUÁN fEEL - yANGON - MYANMAR

Quán ăn Feel - Yangon - Myanmar

Địa điểm: Yangon - Myanmar

Chủ đầu tư: Công ty TNHH 1 thành viên G ONE Quốc tế

Năm thực hiện: 2016

Thong ke