TÂN MINH.,JSC

Quán The Grand Bistro - Yangon - Myanmar

Quán coffee cake The Grand Bistro tại Yangon - Myanmar
- Diện tích: 60 m2 x 2 tầng
- Năm thực hiện: 2015

Thong ke