TÂN MINH.,JSC

QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM HUYỆN NA HANG

* Chủ đầu tư:  UBND Huyện Na Hang

* Địa điểm: Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

* Quy mô: 2,72 ha

* Khảo sát địa hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke