TÂN MINH.,JSC

QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM HUYỆN NA HANG

* Chủ đầu tư:  UBND Huyện Na Hang

* Địa điểm: Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

* Quy mô: 2,72 ha

* Giới thiệu chung: Tạo lập Quảng trường Trung tâm và Nhà văn hóa huyện Na Hang mới hiện đại, có cơ cấu sử dụng đất hợp lý, kiến trúc cảnh quan đẹp và thân thiện với môi trường; đồng bộ về hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; phù hợp với quy hoạch chung của huyện Na Hang và nhu cầu đầu tư thực tế, đảm bảo sự phát triển và định hướng lâu dài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke