TÂN MINH.,JSC

QUY HOẠCH HỒ QUANG MINH

  • GIỚI THIỆU CHUNG:

- Chủ đầu tư: Phòng Công thương – UBND Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

                  - Quy mô: 130  ha

                  - Thời gian thực hiện: Năm 2012

  • ĐẶC ĐIỂM:

Khu du lịch sinh thái Hồ Quang Minh được tổ chức quy hoạch trên 3 mục tiêu:

    - Là trung tâm vui chơi giải trí, thu hút khách du lịch

    - Là không gian gắn kết giữa các khu hành chính mới của huyện

    - Là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc sinh sống tại huyện Băc Quang

 

Phối cảnh tổng thể phương án 1

 

Phối cảnh tổng thể phương án 2

Thong ke