TÂN MINH.,JSC

QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC CẨM KHÊ

QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC CẨM KHÊ

Công việc thực hiện: Tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Tuấn Huy

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh

Năm thực hiện: 2020

Diện tích khu đất: 60.009m2

 

 

 

Quy hoạch Khu đô thị Đông Bắc Cẩm Khê khi hoàn thiện sẽ đáp ứng được nhu cầu ổn định cuộc sống của nhân dân Thị trấn Cẩm Khê nói riêng và ổn định trật tự xã hội nói chung với mục tiêu phát triển kinh tế hướng trọng tâm vào nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thong ke