TÂN MINH.,JSC

SPA BẢO SƠN

* GIỚI THIỆU CHUNG:

  - Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn

  - Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN

  - Quy mô: 300 m2

  - Thời gian thực hiện: Năm 2009

Thong ke