TÂN MINH.,JSC

Sửa chữa Phòng họp, Phòng đón tiếp Khách Trụ sở HĐND & UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

* CĐT: UBND Huyện Hoàng Su Phì

* Địa điểm: Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

* Diện tích các phòng : phòng đón tiếp khách 89 m2; phòng họp 119 m2

* Thời gian xây dựng: 2016

Phối cảnh nội thất phòng họp

 

Thong ke