TÂN MINH.,JSC

Sứ mệnh và tầm nhìn

       

I. SỨ MỆNH

- Tân Minh cam kết tạo ra những công trình, những không gian với đầy đủ công năng và đảm bảo cao nhất tính thẩm mỹ trong từng chi tiết nhỏ cho đến tổng thể công trình.

- Tân Minh cam kết tạo ra một môi trường làm việc trung thực, thân thiện.

- Tân Minh cam kết phát huy tài năng của từng thành viên một cách công bằng và cởi mở. Tân Minh có trách nhiệm hoàn thiện từng nhân viên của mình theo hướng đầy đủ giữa nhận thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

- Tân Minh cam kết luôn tôn trọng khách hàng, giữ chữ tín về chất lượng, thời gian với khách hàng, đồng hành trong khó khăn với khách hàng.

- Tân Minh cam kết chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng đồng và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hành động vì tính chính nghĩa, tính nhân văn.

II. TẦM NHÌN

- Tân Minh hướng đến một đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2025.

- Tân Minh hướng đến giá trị 10 triệu USD vào năm 2025.

 

Thong ke