TÂN MINH.,JSC

Thi công cải tạo Viện Công nghệ Môi trường

Tư vấn giám sát thi công cải tạo Viện Công nghệ Môi trường

Địa điểm: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Năm thực hiện: 2010

Thong ke