TÂN MINH.,JSC

THI CÔNG HÀ GIANG GOLF MOUNTAINVIEW

* Chủ đầu tư: Xã Hội Hóa

* Địa điểm: 547 đường Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

* Quy mô: 10,2 ha

* Thời gian thực hiện: 2016

* Công việc thực hiện: Tổng thầu (thiết kế, thi công)

Ảnh thi công Sân golf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ảnh phối cảnh Sân:

 

 

 

 

 

Thong ke